loading...

iASPI pro iPhone

iphone sirka number1 icon

Stáhněte aplikaci

 

number2 icon

Používáte úplně zdarma

Aplikaci stáhnete zdarma přímo z Vášho iPhonu vyhledáním "iASPI" v aplikaci "App Store" nebo kliknutím na dole uvedené odkazy.

K dispozici je česká a slovenská verze aplikace, a každá umožňuje přístup k legislativě dané krajiny.
 

 

Po úspešné instalaci můžete začít aplikaci používat a to  kdekoliv a kdykoliv zcela zdarma!

Jak aplikaci používat se dočtete dále na téhle stránce.

Česká verze

apple store

Slovenská verze

apple store

 

 

 

Popis aplikace

Aplikace iASPI ve verzi pro iPhone umožňujeiphonecode rychlý přístup ke kompletním platným a účinným právním předpisům ČR již od r. 1918 a výběrově i ke starším, a to nejen ze Sbírky zákonů či Sbírky mezinárodních smluv, ale i z dalších více než 90 zdrojů.

Na fungování aplikace je nutné mít připojení do internetu.

 

 iphone-screen1

Vyhledávání

Úvodní vyhledávací maska umožňuje vyhledávat v databázi platných a účinných předpisů a to nejen uveřejněných ve Sbírce zákonů ale i v několika desítkách dalších zdrojů jako jsou například Sbírka mezinárodních smluv, věstníky Ministerstev apod.

 

Vyhledávat je možné podle konkrétního čísla předpisu, kde je možné zadávat číslo, rok a zdroj (40/1964 Sb.) nebo také jenom část čísla (40/1964, 40/, 40, atd.).


Druhou možností je fulltextové vyhledáváni v názvech předpisů kde je možné zadat hledaný výraz (občanský zákoník).


Poslední možností je prohledávání databázi předpisů pomocí fulltextu, kdy se zadaný výraz hledá v libovolné části předpisu (překážky v práci).

 iphone-screen2

Informace o předpisu

Kliknutím na konkrétní předpis v seznamu výsledků se zobrazí okno s informacemi o předpise. V jeho horní půlce se zobrazují bibliografické informace jako je druh předpisu, název, datum schválení, rozeslání (uveřejnění) a datum nabití účinnosti nebo také název a číslo zdroje, kde byl předpis uveřejněn.


Spodní půlka pak obsahuje další navigaci, která umožňuje přejít na obsahové nebo paragrafové členění předpisu nebo rovnou na samotný text předpisu.


Poznámka: Pokud není k dispozici navigace, znamená to, že předpis neobsahuje textové znění.

 iphone-screen3

Struktura obsahu předpisu

Obsah předpisu zobrazí rozdělení předpisu do jeho logické struktury, jako jsou částí, hlavy, oddíly a podobně. Tohle zobrazení slouží k rychlé orientaci v rámci oblastí, které daný předpis upravuje. Po kliknutí na vybranou část se zobrazí její text. Zobrazením konkrétní části je možné snížit objem přenesených dat a také rychlost načtení textu v případě dlouhých kodexů.


Poznámka: Obsahovou strukturu mají převážně velké a hlavní kodexy.


Poznámka: V případě, že jste hledali v textu předpisu, je obsah zredukován jenom na ty časti, které v sobě hledaný text obsahují.

 iphone-screen4

Rozdělení podle paragrafů

Druhou možností zobrazení struktury předpisu je jeho paragrafové členění. Na rozdíl od obsahového členění se zobrazí jednotlivé paragrafy za sebou, které nejsou nijak seskupené do vyšších logických celků jako část, hlava, oddíl. Toto členění je vhodné v případě, že uživatel zná číslo paragrafu, který chce zobrazit.


Protože mnohé předpisy obsahují i stovky paragrafů, je seznam stránkován po 20 paragrafech. Listování v seznamu paragrafů umožňuje navigace v pravém horním rohu. Po kliknutí na tento ovládací prvek se zobrazí čísla paragrafů, která označuji první paragraf na zvolené stránce seznamu.

 iphone-screen5

Text předpisu

Text předpisu zobrazí samotné znění hledaného předpisu. V případě, že k otevření textu předpisu došlo z informačního okna kliknutím na „Text předpisu", zobrazí se jeho celé znění. V případě, že k zobrazení došlo kliknutím z paragrafového nebo obsahového čelení, zobrazí se jenom konkrétní část předpisu.


Zobrazený text je vždy v účinném a platném znění k datu zobrazení.


Poznámka: Při dlouhých kodexech může zobrazení celého předpisu trvat několik sekund a délka načítání je závislá na typu datového připojení.

 iphone-screen6

Velikost textu

Při zobrazení textu je možné také měnit jak velikost tak, aby text byl pro uživatele co možná nejčitelnější. Toto nastavení se uchová až do úplného vypnutí aplikace.

Máte vybráno

 x