loading...

Popis licencí pro iASPI Tablet a iASPI

Volný obsah (iASPI pro tablety i pro mobilní telefony)

Modul předpisy

Účinné a platné znění právních předpisů z více než 90 zdrojů

 • právní předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv
 • věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
 • věstníky právních předpisů krajů
 • věstníky ministerstev a dalších ústředních orgánů(MŠMT, MZd, MPO, ČNB, ČSÚ, ČÚZK)
 • úřední listy a Ústřední věstníky
 • nálezy Ústavního soudu publ. ve Sbírce
 • finanční zpravodaj
 • cenový věstník
 • výběrové předpisy od r. 1786
 • a další desítky zdrojů

Placený obsah (jen iASPI pro tablety)

Modul předpisy

Možnost zobrazovat jednotlivá historická znění všech předpisů.

Modul Judikatura

Bohatá judikatura s provázaností na příslušná místa českých předpisů i předpisů EU.

 • judikatura z oblastí správní, trestní, daňové, civilní
 • kompletní judikatura Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu
 • bohatá historická judikatura s využitím i pro současnou právní praxi
 • rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva
 • rozhodnutí Evropského soudního dvora
 • rozhodnutí správních úřadů

Modul Literatura

Pravidelně doplňovaná literatura provázaná na předpisy a jejich paragrafy včetně předpisů EU.

 • důvodové zprávy k zákonům či novelám
 • aktualizované komentáře k důležitým zákonům
 • originální komentáře připravené pouze pro ASPI
 • aktuální i historické sazby ČNB
 • příspěvky SMO, profesních komor
 • a mnoho dalších příspěvků (článků apod.)

Jak na to?

KOUPIT LICENCE

Máte vybráno

 x