loading...

Modul Předpisy EU a judikatura SDEU

Placený modul Předpisy EU a judikatura SDEU je přístupný pouze v iASPI ve verzi pro tablety a obsahově je stejný jako desktopová verze systému ASPI. Obsahuje přes 100 000 předpisů, judikátů a dalších dokumentů s provázaností na příslušná místa českých předpisů nebo na související judikaturu a literaturu.

Obsah modulu

Obsahem tohoto modulu jsou následující dokumenty:

 • právní předpisy EU (nařízení, rozhodnutí, směrnice) a další dokumenty publikované v Úředním věstníku EU od 1. 5. 2004 (do systému ASPI jsou zařazeny rovněž obecně závazné akty přijaté před 1. 5. 2004 a uveřejněné ve zvláštním vydání Úředního věstníku EU v českém jazyce)
 • publikovaná judikatura Soudního dvora EU
 • konsolidovaná znění právních předpisů EU
 • přípravné dokumenty k právním předpisům (návrhy Evropské komise)
 • nad rámec zařazujeme i předpisy, které dosud nebyly přeloženy do češtiny, ale jiné souvztažnosti mezi předpisy EU či vztahy k českým předpisům si vyžádaly jejich zařazení

Funkcionalita modulu

Verze iASPI Tablet (pro tablety)

ipad sirka

Placená verze umožňuje

 

 • Vyhledávání podle CELEXu/naturálního čísla, názvu, fulltextu
 • Základní informace o předpisu/judikátu
 • Možnost zobrazení celého dokumentu
 • Vyznačování hledaných výrazů v textu dokumentu
 • Aktivní hypertextové odkazy v rámci dokumentu
 • Souvisejíci předpisy, judikatura, literatura
 • Víceurovňové filtrování výsledku
 • Záložky s možností prohlížet uložené dokumenty offline
 • Zasílání dokumentů emailem

Vyhledávání podle čísla předpisu, názvu, fulltextu

Vyhledávaní a zobrazování pouze platných a účinných zněních právních předpisech

Hypertextové vyznačování hledaných výrazů v textu předpisu

Obsahové a paragrafové členění předpisu

Možnost zobrazení celého předpisu

Základní informace o předpisu

Máte vybráno

 x