loading...

Modul Rekodifikace

Modul Rekodifikace je průvodce novým soukromým právem, obsahující 501 klíčových právních institutů a jejich rekodifikační proměnu očima hlavních tvůrců/autorů nových zákonů. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách www.wk-rekodifikace.cz.Obsah modulu

 

Rekodifikace - Průvodce NOZ a ZOK obsahuje:

 •  přehledné porovnání rozdílů hlavních soukromoprávních předpisů před a po 1. lednu 2014

 • 501 klíčových právních institutů stručně popsaných z pohledu jejich změn

 • výklad teoretických východisek i praktických dopadů nové právní úpravy

 • propojení s úplným zněním (texty) původních i nových právních předpisů

 • různé možnosti vyhledávání, rejstříky a slovníky

Rekodifikace - Průvodce NOZ a ZOK vychází z:

 • hlubokých teoretických znalostí i praktických zkušeností tvůrců nových předpisů

 • přehledné metodiky porovnávání nového se starým

 • objasňování vazeb a souvislostí

 • prověřených principů klasických právních předpisů (ABGB, BGB, Code Civil apod.)

 Rekodifikace - Průvodce NOZ a ZOK umožňuje rychlé a pohodlné pochopení:

 • všech významných změn v soukromém právu

 • propojení teorie a praxe

 • vysvětlení vazeb mezi novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích a dalšími souvisejícími předpisy.

 

Funkcionalita modulu

Verze iASPI Tablet (pro tablety)

ipad sirka

Placená verze umožňuje

 

 • Vyhledávání podle hesel, rejstříku, systematiky zákona
 • Možnost zobrazení celého dokumentu
 • Porovnání změn (nová/stará právní úprava)
 • Vyznačování hledaných výrazů v textu dokumentu
 • Aktivní hypertextové odkazy v rámci dokumentu
 • Záložky s možností prohlížet uložené dokumenty offline
 • Zasílání dokumentů emailem

Vyhledávání podle čísla předpisu, názvu, fulltextu

Vyhledávaní a zobrazování pouze platných a účinných zněních právních předpisech

Hypertextové vyznačování hledaných výrazů v textu předpisu

Obsahové a paragrafové členění předpisu

Možnost zobrazení celého předpisu

Základní informace o předpisu

Máte vybráno

 x