loading...

Komentáře (1 rok)

komentare7
Licence k modulu "Komentáře WKČR" na 1 rok
Cena:
Cena bez DPH: 2893 Kč
Základní cena s DPH3500 Kč
Cena s DPH: 3500 Kč
DPH: 607 Kč
Popis produktu

Modul komentáře WKČR je obsahově identický jako při desktopové verzi systému ASPI. Obsahuje komentáře renomovaných autorů vydavatelství Wolters Kluwer Česká republika.

Obsah modulu

 • Komentář k Nařízení o evropském řízení o drobných nárocích (861/2007/ES)
 • Komentář k Nařízení o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů a kouřovodů (91/2010 Sb.)
 • Komentář k Nařízení o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí („Brusel I“) (44/2001/ES)
 • Komentář k Nařízení o uznávání rozhodnutí ve věcech manželských („Brusel II bis“) (2201/2003/ES)
 • Komentář k Oznámení České účetní standardy pro podnikatele (FZ01/2003)
 • Komentář k Vyhlášce k provedení zák. o účetnictví pro podnikatele účt. v podvoj.účet. (500/2002 Sb.)
 • Komentář k Zákonu daňový řád (280/2009 Sb.)
 • Komentář k Zákonu insolvenční zákon (182/2006 Sb.)
 • Komentář k Zákonu lesní zákon (289/1995 Sb.)
 • Komentář k Zákonu o auditorech (93/2009 Sb.)
 • Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.)
 • Komentář k Zákonu o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (300/2008 Sb.)
 • Komentář k Zákonu o inspekci práce (251/2005 Sb.)
 • Komentář k Zákonu o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.)
 • Komentář k Zákonu o neperiodických publikacích (37/1995 Sb.)
 • Komentář k Zákonu právu petičním (85/1990 Sb.)
 • Komentář k Zákonu právu shromažďovacím (84/1990 Sb.)
 • Komentář k Zákonu o provozování rozhlasového a televizního vysílání (231/2001 Sb.)
 • Komentář k Zákonu o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb. (40/1995 Sb.)
 • Komentář k Zákonu o sdružování občanů (83/1990 Sb.)
 • Komentář k Zákonu o účetnictví (563/1991 Sb.)
 • Komentář k Zákonu o Ústavním soudu (182/1993 Sb.)
 • Komentář k Zákonu o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně někt. Zákonů (194/2010 Sb.)
 • Komentář k Zákonu o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.)
 • Komentář k Zákonu o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.)
 • Komentář k Zákonu o zaměstnanosti (435/2004 Sb.)
 • Komentář k Zákonu o zbraních (119/2002 Sb.)
 • Komentář k Zákonu Obchodní zákoník (513/1991 Sb.)
 • Komentář k Zákonu Občanský soudní řád (99/1963 Sb.)
 • Komentář k Zákonu Občanský zákoník (40/1964 Sb.)
 • Komentář k Zákonu Stavební zákon (183/2006 Sb.)
 • Komentář k Zákonu školský zákon (561/2004 Sb.)
 • Komentář k Zákonu tiskový zákon (46/2000 Sb.)
 • Komentář k Zákonu zákon o azylu (325/1999 Sb.)
 • Komentář k Zákonu zákon o spotřebních daních (353/2003 Sb.)
 • Komentář k Zákonu zákoník práce (262/2006 Sb.)
 • Komentář k Zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (418/2011 Sb.)
 • Komentář k Zákonu o poskytování součinnosti pro účely řízení před mezinárodními soudy (186/ Sb.)
 • Komentář k zákonu o nabídkách převzetí (104/2008 Sb.)

Funkcionalita modulu

 • Vyhledávání podle názvu, fulltextu
 • Základní informace o komentáři
 • Obsahové členění textu
 • Možnost zobrazení celého komentáře
 • Vyznačování hledaných výrazů v textu
 • Aktivní hypertextové odkazy v rámci dokumentu
 • Záložky s možností prezerať uložené dokumenty offline
 • Zasílání dokumentů emailem

Máte vybráno

 x