loading...

Předpisy a judikatura EU (1 rok)

eu
Licence k modulu "Předpisy EU a judikatura SDEU" na 1 rok (texty předpisů a jidikátů)
Cena:
Cena bez DPH: 826 Kč
Základní cena s DPH1000 Kč
Cena s DPH: 1000 Kč
DPH: 174 Kč
Popis produktu

Modul Předpisy EU a judikatura SDEU je obsahově identická jako klasická služba ASPI. Obsahuje přes 100 000 předpisů, judikátů a dalších dokumentů s provázaností na příslušná místa českých předpisů nebo na související judikaturu a literaturu.

Obsah modulu

 • právní předpisy EU (nařízení, rozhodnutí, směrnice) a další dokumenty publikované v Úředním věstníku EU od 1. 5. 2004 (do systému ASPI jsou zařazeny rovněž obecně závazné akty přijaté před 1. 5. 2004 a uveřejněné ve zvláštním vydání Úředního věstníku EU v českém jazyce)
 • publikovaná judikatura Soudního dvora EU
 • konsolidovaná znění právních předpisů EU
 • přípravné dokumenty k právním předpisům (návrhy Evropské komise)
 • nad rámec zařazujeme i předpisy, které dosud nebyly přeloženy do češtiny, ale jiné souvztažnosti mezi předpisy EU či vztahy k českým předpisům si vyžádaly jejich zařazení

Funkcionalita modulu

 • Vyhledávání podle CELEXu/naturálního čísla, názvu předpisu/judikátu, fulltextu
 • Víceurovňové filtrování výsledku vyhledávání
 • Základní informace o předpisu/judikátu
 • Možnost zobrazení celého předpisu/judikátu
 • Hypertextové vyznačování hledaných výrazů v textu předpisu/judikátu
 • Aktivní hypertextové odkazy v rámci dokumentu
 • Vztahy na souvisejíci dokumenty (souvisejíci předpisy, judikatura, literatura)
 • Záložky s možností prezerať uložené dokumenty offline
 • Zasílání dokumentů emailem

Máte vybráno

 x