loading...

Rekodifikace (1 rok)

reko
Rekodifikace - Průvodce NOZ a ZOK na 1 rok
Cena:
Cena bez DPH: 2893 Kč
Základní cena s DPH3500 Kč
Cena s DPH: 3500 Kč
DPH: 607 Kč
Popis produktu
Modul Rekodifikace je průvodce novým soukromým právem, obsahující 501 klíčových právních institutů a jejich rekodifikační proměnu očima hlavních tvůrců/autorů nových zákonů. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách www.wk-rekodifikace.cz.

Rekodifikace - Průvodce NOZ a ZOK obsahuje:

 • přehledné porovnání rozdílů hlavních soukromoprávních předpisů před a po 1. lednu 2014

 • 501 klíčových právních institutů stručně popsaných z pohledu jejich změn

 • výklad teoretických východisek i praktických dopadů nové právní úpravy

 • propojení s úplným zněním (texty) původních i nových právních předpisů

 • různé možnosti vyhledávání, rejstříky a slovníky

Rekodifikace - Průvodce NOZ a ZOK vychází z:

 • hlubokých teoretických znalostí i praktických zkušeností tvůrců nových předpisů

 • přehledné metodiky porovnávání nového se starým

 • objasňování vazeb a souvislostí

 • prověřených principů klasických právních předpisů (ABGB, BGB, Code Civil apod.)

 Rekodifikace - Průvodce NOZ a ZOK umožňuje rychlé a pohodlné pochopení:

 • všech významných změn v soukromém právu

 • propojení teorie a praxe

 • vysvětlení vazeb mezi novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích a dalšími souvisejícími předpisy.

Máte vybráno

 x