loading...

Popis licencí iASPI

Volný obsah (iASPI pro tablety i pro mobilní telefony)

Modul předpisy

Účinné a platné znění právních předpisů z více než 90 zdrojů

  • právní předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv
  • věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
  • věstníky právních předpisů krajů
  • věstníky ministerstev a dalších ústředních orgánů(MŠMT, MZd, MPO, ČNB, ČSÚ, ČÚZK)
  • úřední listy a Ústřední věstníky
  • nálezy Ústavního soudu publ. ve Sbírce
  • finanční zpravodaj
  • cenový věstník
  • výběrové předpisy od r. 1786
  • a další desítky zdrojů

Jak na to?

Máte vybráno

 x